Alumat Zeeman

 • Techniek/Industrie
 • Maasdijk

OVER ALUMAT ZEEMAN BV

Alumat Zeeman BV innoveert, ontwerpt en produceert parts, kas-scherming en kas-luchtmechaniek voor de internationale glastuinbouwsector.Al sinds de start in 1928 is Alumat Zeeman BV een familiebedrijf en inmiddels is de dagelijkse leiding in handen van de 3e generatie. Vanuit het prachtige kantoor en moderne productielocatie aan de poort van het internationale kloppend hart van de glastuinbouw staat een deskundig team voor u klaar.

MISSIE

Alumat Zeeman BV ontwerpt, produceert en levert industriële producten van parts to systems in de wereldwijde land- en tuinbouw. Voortdurend verbeteren en vernieuwen van onze producten en processen zorgen voor een inspirerende omgeving voor onze medewerkers, een hoog kwaliteitsniveau voor onze klanten en een bevredigend rendement voor de aandeelhouder(s).Alumat Zeeman BV wil beschouwd worden als integer en professioneel en als een onderneming die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt met een actiegerichte cultuur.

VISIE

De visie van Alumat Zeeman BV is dat de land- en tuinbouw zich steeds internationaler gaat ontwikkelen. De thuismarkt waar wij onze technologie ontwikkelen en leveren blijft ons sleutelgebied. Schaalvergroting met een sterke afname van het aantal ondernemers in Nederland maar ook ondernemers die gaan internationaliseren zal leiden tot een toenemende mondiale concurrentie. De verwachting is dat de organisatie verder zal professionaliseren in maatwerk en kwaliteit. Nieuwe technologie in tuinbouwkassen vragen om hightech systemen met hoogwaardige en samengestelde producten die het best in samenwerkingsverbanden ontwikkeld kunnen worden. Alumat Zeeman BV wil binnen een periode van drie tot vijf jaar behoren tot de top drie in de productenindustrie met specifiek de wereldwijde land- en tuinbouw. Alumat Zeeman BV kan zich door voortdurende vernieuwing van processen zich blijvend onderscheiden.

BEDRIJFSCULTUUR

Het succes van Alumat Zeeman BV wordt mede ingegeven door de bedrijfscultuur. De normen en waarden die in onze werkwijze belangrijk zijn. We zijn trots op de flexibiliteit, doortastendheid en slagvaardigheid die we daardoor aan de dag kunnen leggen. Betrokkenheid, in combinatie met professionaliteit, maakt dat samenwerking en het leveren van kwaliteit hand in hand gaan.
Het hebben van een platte organisatie structuur en korte communicatie lijnen is ook een must. Het tonen van initiatief wordt steeds gewaardeerd, wat een basis legt voor het ondernemerschap alsmede voor het innovatieve karakter.Dit alles in een sfeer van no-nonsense en vertrouwen.

GESCHIEDENIS

zeeman1930Zeeman is ontstaan in 1928 als kasonderhoudsbedrijf en is doorgegroeid naar een totaaltoeleverancier in kassenbouw. Alumat Hasin is sinds 1985 producent van schermings- en luchtingssystemen in Kassenbouw. Beide bedrijven zijn in 2008 samengevoegd tot één bedrijf: Alumat Zeeman BV. Alle activiteiten van beide bedrijven zijn hierin ondergebracht.Nieuwsgierig naar hoe het er vroeger aan toeging? Op onze facebook-pagina zijn nog meer foto’s van vroeger te zien.

STRATEGIE

Middels een integrale route in ons bedrijf staan de strategische items opgesteld en gaan we deze vervolgens vertalen naar onze doelen en maatstaven binnen de organisatie.

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen ziet Alumat Zeeman BV als morele plicht in het rentmeesterschap dat zij heeft als mens en bedrijf in de wereld. People, Planet en Profit zijn drie samenhangende begrippen die zullen worden toegepast in het bereiken van de ambitie een bijdrage te leveren aan een maatschappelijk verantwoorde vorm van ondernemen.De invulling van onze bijdrage dient te allen tijde concreet en effectief te zijn. De gebieden waarop we onze aandacht richten zijn:

Hieronder lichten we toe wat MVO nu eigenlijk is. Alumat Zeeman BV B.V. ziet dit als een proces wat is ingezet. Een eindbestemming zal dit echter niet krijgen omdat door de tijd de doelen bijgesteld zullen worden.

WAT IS MVO?

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) neemt een bedrijf, voor zover de mogelijkheden dit bieden,de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Het bedrijf maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit.peopleplanetprofit

Bedrijven kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst.
MVO is de standaard voor ondernemen in de 21ste eeuw. Uitgangspunten zijn hierbij:

 • MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied.
 • MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties. MVO is maatwerk. Voor iedere onderneming zien de MVO-activiteiten er anders uit. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie.
 • MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door de onderneming gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

WAAROM MVO ALS STANDAARD VOOR HET ONDERNEMEN IN DE 21-STE EEUW?

 • Bedrijven die strategisch met MVO bezig zijn passen zich gemakkelijker aan de veranderende omgeving aan. Zij zijn minder afhankelijk van economische schommelingen. Want bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn aantoonbaar efficiënter en innovatiever.
 • MVO levert kostenbesparing op. Bijvoorbeeld door het verminderen van afval, lagere energiekosten, een lager ziekteverzuim en een efficiëntere bedrijfsvoering.
 • MVO zorgt ervoor dat een bedrijf een aantrekkelijkere werkgever is en MVO verhoogt de arbeidsproductiviteit. Werknemers vinden het belangrijk dat zij trots kunnen zijn op het bedrijf waar zij werken.
 • MVO loont. Er is steeds meer marktvraag naar MVO-bedrijven en producten. Ook de overheid koopt sinds 2010 alleen nog in bij bedrijven die kunnen aantonen dat zij aan minimale duurzaamheidseisen kunnen voldoen.
 • MVO is goed voor het imago van het bedrijf. Bedrijven die actief aan MVO doen hebben een streepje voor bij kredietverleners, subsidieverstrekkers en beleidsmakers. Het is dus verstandig om MVO-activiteiten te communiceren.
 • MVO is op de lange termijn noodzakelijk. We leven op aarde met steeds meer mensen die steeds meer grondstoffen nodig hebben. Een toenemend aantal grondstoffen wordt schaars. MVO biedt oplossingen.
 • MVO kan een korte termijn noodzaak worden, wanneer de maatschappij niet langer accepteert dat een bedrijf zijn activiteiten uit blijft voeren. Zij kunnen dan niet langer rekenen op een license to operate. Dit is onder andere te merken aan consumentenboycots, acties van maatschappelijke organisaties of personeelstekorten. Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn minder kwetsbaar voor acties en boycots.

Vacatures van Alumat Zeeman

Momenteel heeft Alumat Zeeman geen vacatures open staan.