GSNL

  • Handel & Retail
  • Monster

Ervaring, kennis en hoogwaardige componenten staan garant voor kwaliteitsproducten!

De wereldbevolking groeit de komende veertig jaar van 7,5 naar 10 miljard mensen. Om al deze monden te voeden, is kastuinbouw essentieel. Zij maakt continue hoge productie van voedsel met een optimale kwaliteit mogelijk. Bovendien is kastuinbouw overal, ook in de directe omgeving van drukbevolkte gebieden, te realiseren. Voor die hoge productie van voedsel moeten de condities in de kas optimaal zijn. GSNL draagt hieraan bij met het bieden van drivers en halffabricaten voor hoogwaardige kasverlichting aan OEM-partners. Die verlichting is onontbeerlijk als productiemiddel. GSNL ziet het als haar taak alle kennis, ervaring en kwaliteiten die zij in zich heeft in te zetten om te voldoen aan de wereldwijd groeiende vraag naar voedsel.

Vacatures van GSNL

Momenteel heeft GSNL geen vacatures open staan.