Kemeling Kunststoffen

  • Techniek/Industrie
  • Naaldwijk

Ontwerp & Engineering

Elk nieuw product doorloopt de ontwerp- en engineeringfase waarbij er op basis van uw toepassing een programma van eisen wordt opgesteld. Het opstellen van het programma van eisen is de passie van onze engineers en is een belangrijke basis voor het realiseren van een kwalitatief hoogwaardig product. Door certificering conform NEN-ISO-9001 zijn deze processen gewaarborgd.

Op basis van het programma van eisen ontwerpen de engineers het product conform de actuele wet- en regelgeving.
Een voorbeeld hiervan is de BRL-K21009 voor bovengrondse opslagtanks voor chemicaliën.
Kemeling is daarnaast gecertificeerd volgens DVS ( een Duitse stichting die de kunststof ontwerp en lasnormen bepaald)
waardoor de kwaliteit van het product is gewaarborgd.
Vervolgens wordt het ontwerp in 3D getekend door middel van SolidWorks. In dit CAD-pakket kan ook een sterkteberekening
worden uitgevoerd. De tekening en eventuele sterkteberekening wordt vervolgens ter controle bij de klant voorgelegd.
Indien dit akkoord is kan er gestart worden met de productie

Productie

Een bedrijf met een menselijk gezicht

Kemeling heeft een team van ervaren, bekwame en gecertificeerde productiemedewerkers, projectleiders en engineers. Zij hebben zeker tientallen jaren ervaring. Zij stellen zich tot doel klantspecifiek maatwerk aan te bieden en te leveren. Dus creatieve oplossingen te bieden vanuit een basis van vakkennis en ervaring. De medewerkers zijn voor klanten altijd op zoek naar de meest optimale oplossing. Voor alle maatwerkaanvragen zijn zij in staat mee te denken en tot de juiste invulling te komen

Bekijk hier onze How its made film welk een mooie kijk in de keuken geeft.

Installatie & Plaatsing

Kemeling  kan het transport en de plaatsing op locatie verzorgen van de geproduceerde producten. Dit zorgt voor zo min mogelijk risico op beschadiging van producten. Daarnaast zorgt Kemeling voor een veilige plaatsing. Kennis over veiligheid, kostenefficiënt werken en levering op tijd zijn door Kemeling vastgelegd in standaard procedures. Kemeling houdt hierbij natuurlijk met alle SHE-vereisten rekening.

Onderhoud & Inspectie

Kemeling adviseert haar klanten om periodieke inspecties en eventuele onderhoudsbeurten te laten uitvoeren. Zo blijven de eindgebruikers verzekerd van een optimale performance van de opslagapparaten en systemen. HDPE, (high density polyetheen) en PP (polyproheen), producten zijn onderhoudsvriendelijk. Door regelmatig te controleren blijven de kosten voor vervanging beperkt. Kemeling kan zorg dragen voor de volgende services op het gebied van onderhoud, inspectie, renovatie, upgrade in uitrusting en reparatie van door Kemeling geleverde producten.

 


Vacatures van Kemeling Kunststoffen

Momenteel heeft Kemeling Kunststoffen geen vacatures open staan.