Plantise

  • Tuinbouw

Hier is Plantise!

Plantise is de nieuwe naam van een ambi­tieuze fusie­combi­natie van 3 ge­vestigde bedrij­ven in de opkweek­sector. In 2017 is be­slo­ten om de fusie per medio maart 2018 for­meel te bekrach­tigen. Tot cir­ca 2021 wor­den de 3 bedrij­ven zorg­vuldig in elkaar geweven en kan de be­oogde groei (inter­natio­naal en pro­fessio­neel) vorm krijgen. Daarna verdwij­nen de drie afzonder­lijke namen. Tot die tijd verwij­zen we u voor alle operatio­nele zaken graag door naar één van de fusie­partners (klik op het logo hier­boven).

Vacatures van Plantise

Momenteel heeft Plantise geen vacatures open staan.