PWA

  • Onderwijs
  • `s-Gravenzande

De Prins Willem-Alexanderschool is een christelijke school. Wij hechten grote waarde aan de waarden en normen van het christelijk geloof. Deze inspireren ons en vormen de basis waarop kinderen, ouders en leerkrachten met elkaar omgaan. In ons moderne gebouw vormen we samen met kinderopvang Okidoki een brede school, waar dagelijks ruim 400 kinderen met plezier naar toe gaan

Ons motto is: Veilig, Uitdagend en Stimulerend. Om deze drie woorden draait het op De Prins Willem-Alexanderschool!

Veilig: Uw kind heeft recht op een veilige omgeving waarin het zichzelf kan en mag zijn. U ziet dit terug in ons pedagogisch klimaat en hoe we met elkaar omgaan.
Uitdagend: Uw kind wordt uitgedaagd om zijn talenten te gebruiken. Leren zit op de grens van al iets kunnen en iets nog net niet kunnen.
Stimulerend: Ieder kind wordt gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen.

 

Onze highlights zijn:

  • Bouwen aan een adaptieve school. We zijn BAS gecertificeerd
  • Kinderen leren goed zelfstandig werken en samenwerken
  • Engels wordt vanaf groep 1 gegeven
  • Digitale leerschool: voor meer- en hoogbegaafde leerlingen
  • Goede resultaten voor rekenen, taal en begrijpend lezen
  • Uitstroomniveau 50% havo/vwo
  • Ruime aandacht voor cultuureducatie

Vacatures van PWA

Momenteel heeft PWA geen vacatures open staan.