Reinders & van Soest

 • Zakelijke dienstverlening
 • Naaldwijk

HRM

Reinders & van Soest HRM verzorgt, naar de wens van de ondernemer, alles op het gebied van personeelszaken. Onze diensten kunnen worden afgenomen in de vorm van een abonnement of op uurbasis. U kunt ons ook voor een bepaalde opdracht of periode inschakelen.

Wij kunnen u ondersteunen en adviseren bij onder andere

 • strategisch personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid
 • opleiding en ontwikkeling
 • dossieropbouw bij functioneringsissues/verbetertrajecten
 • functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • functieprofielen
 • ziekteverzuimreductie en -begeleiding
 • personeelsadministratie
 • workshops kernwaarden en competentieontwikkeling
 • ontslag en reorganisatie
 • beloningsbeleid en functiewaardering
 • informeren van werknemer en werkgever
  (op het gebied van sociale zekerheid, WIA e.d.)
 • wet en regelgeving bij CAO en arbeidsrecht
 • secundaire arbeidsvoorwaarden
 • opzetten HR beleid inclusief reglementen en protocollen
 • arbeidsomstandigheden.

Onze aanpak
Reinders & van Soest combineert haar ervaring bij vele MKB bedrijven en kan daardoor snel en daadkrachtig optreden. We zijn op de hoogte van veranderingen in de wet- en regelgeving en informeren over de gevolgen voor uw bedrijf. Vanuit onze ervaring kunnen wij ‘best practices’ toepassen en templates gebruiken die we toespitsen naar de bedrijfsspecifieke situatie, waardoor onze inzet zeer efficiënt is.

HRM specialist met zakelijke blik
De HRM adviseur treedt op als sparringpartner van het MT en kan vanuit de wensen van de ondernemer op strategisch, tactisch en operationeel niveau advies en begeleiding geven binnen het specifieke vakgebied van HRM. We werken vanuit de strategische doelstellingen van de organisatie en vertalen deze door naar de juiste HRM initiatieven die de medewerkers aangaan, zodat het HRM beleid direct bijdraagt aan de strategische doelen van de organisatie.

Dit varieert van het vanaf niets opbouwen van een praktische HRM structuur, tot het professionaliseren van onderdelen van de bestaande HRM organisatie. Bijvoorbeeld door het inventariseren van de huidige arbeidscontracten en personeelsdossiers, het opstellen van arbeidsvoorwaardelijke regelingen, het opzetten van een goed gespreksformulier voor functioneringsgesprekken, het houden van een werkbelevingsonderzoek, het oprichten van een ondernemingsraad en het wetgevingproof maken van contracten en arbeidsvoorwaarden. We benutten kansen en bekijken welke mogelijkheden er, binnen het wettelijk kader, zijn.

Ons team
Binnen Reinders & van Soest hebben we allround HRM kennis in huis, met specialistische teamleden die elkaar aanvullen in specifieke kennis en kwaliteiten, zodat we bij vervanging altijd een goede back-up voor uw organisatie kunnen bieden.

Wat levert het op
Door te investeren in goed HRM beleid kunt u uw medewerkers volop tot bloei laten komen en met een gemotiveerd en goed opgeleid personeelsbestand uw doelstellingen verwezenlijken. Door adequaat HRM beleid kunnen grote besparingen gerealiseerd worden, bijvoorbeeld bij ziekteverzuim, in geval van demotivatie, of als medewerkers in hun werkhouding niet aansluiten bij de kernwaarden van de organisatie. Aandacht voor medewerkers via gericht HRM beleid betaalt zich meer dan terug. Reinders & van Soest biedt gericht personeelsadvies: deskundig, daadkrachtig en betrokken!

Vacatures van Reinders & van Soest

Momenteel heeft Reinders & van Soest geen vacatures open staan.