Triple Group

  • Zakelijke dienstverlening
  • Maasdijk

Ons bedrijfIn 2006 is de voorloper van de Triple Group opgericht: Triple Consultancy.

Drie ondernemers met achtergronden in AGF en sierteelt, te weten Eric in ’t Veld, Kees de Wit en Hans Vis, startten samen een adviesbureau op het gebied van logistiek, financiën en gebiedsontwikkeling.

Kort na de oprichting (voorjaar 2007) werd dit team versterkt door toetreding van Arie Kruithof.In de praktijk bleek het bedrijf meer ondernemer-met-ondernemers dan adviseur. Daarom heeft de naam Triple Consultancy plaatsgemaakt voor Triple Group, dat beter aansluit bij het karakter van het bedrijf. Intussen is Triple Group gegroeid naar een kennis- en netwerkcentrum voor de glastuinbouw.

Vandaag de dag zijn Arie Kruithof en Eric in ’t Veld de directeurs en aandeelhouders. Hans Vis is geen aandeelhouder meer, maar hij is nog wel nauw betrokken bij het bedrijf.Vanwege overlijden heeft Triple Group in juni 2017 helaas afscheid genomen van mede-oprichter en inspirator Kees de Wit.

Visie
De tuinbouwsector is dynamisch, waarbij schaalvergroting, internationalisering en professionalisering van bedrijven al jaren samengaan met bedrijfsbeëindiging. In deze dynamiek kan Triple haar levensvatbaarheid bewijzen door “ondernemer met de ondernemers te zijn”; samen een lange termijn-strategie te formuleren en deze in nauwe partnership te realiseren.

Missie
Triple Group wil voor de lange termijn het kennis- en netwerkcentrum voor de glastuinbouwketen zijn en een duurzame relatie met haar klanten als partner aangaan.

Vacatures van Triple Group

Momenteel heeft Triple Group geen vacatures open staan.