Vyverberg Greenhouse Projects

  • Zakelijke dienstverlening
  • De Lier

Vyverberg helpt ondernemers in deglastuinbouw bij het realiseren van hun droom..
Hierbij stellen we een economisch gezonde bedrijfsvoering én bijdragen aan een duurzame wereld voorop. Onze klanten zijn vooral ondernemers met teelt als belangrijkste bron van inkomsten, maar we hebben daarnaast ook goede relaties met investeerders die tuinbouw zien als een mooie vorm van duurzame ontwikkeling.Een compleet bouwproject van idee tot ingeregelde kas kan door bijvoorbeeld herontwikkeling, subsidie- en vergunningsaanvragen een lange doorlooptijd hebben. Soms meerdere jaren. Vyverberg heeft de ervaring en expertise om alle fases van zo’n omvangrijk traject optimaal te begeleiden, zodat een ondernemer zich volledig kan concentreren op het besturen van zijn bedrijf.OntwerpZowel bij nieuwbouw als bij renovatie kan Vyverberg het ontwerp verzorgen.
Hierbij gaan we uit van uw wensen en houden we rekening met bestemmingsplannen, vergunningen, welstand en bouwtechnische eisen. Naast de kas kunnen ook de bedrijfsruimte, technische installaties en logistieke processen in het ontwerp worden meegenomen. Vyverberg verzorgt de haalbaarheidsstudie, maakt bestekken en schrijft een begroting. Daarnaast kunnen we ook helpen bij de aanvraag van subsidieregelingen zoals het certificaat Groen Label Kas (GLK) en de Energie Investeringsaftrek (EIA).BouwHet onafhankelijk, zakelijk en deskundig aansturen van meerdere partijen -met soms tegenstrijdige belangen- is een van onze specialiteiten.Voorafgaand aan de bouw voeren wij het technisch vooroverleg met alle aannemers en installateurs. We begeleiden het bouwrijp maken van het land, en stellen een Veiligheid & Gezondheidsplan op. Daarna begeleiden we de bouw, zitten de bouwvergaderingen voor, en controleren de voortgang en uitvoering ter plaatse. Tenslotte begeleiden we het inregelen van alle installaties, en dragen wij zorg voor de oplevering van het project.BedrijfsvoeringVyverberg biedt een breed scala aan aanvullende diensten. We verzorgen metingen en rapportages die nodig zijn voor het aanvragen van vergunningen of keurmerken. We kunnen alle soorten 2D- en 3D-tekeningen maken.
Daarnaast zijn we officieel taxateur van tuinbouwbedrijven.Vyverberg kan ook financiële ondersteuning bieden bij uw bedrijfsvoering. Samen met uw boekhouder zorgen wij voor financiële controle tijdens een project en bij de afsluiting. Wanneer gewenst kunnen wij ook de volledige financiële directievoering voor een bouwtraject invullen.

Vacatures van Vyverberg Greenhouse Projects

Momenteel heeft Vyverberg Greenhouse Projects geen vacatures open staan.