World Horti Center

  • Onderwijs
  • Naaldwijk

World Horti Center

De wereld van de glastuinbouw is internationaler dan ooit en Nederland heeft hierin een leidende positie. Continue en versnelde innovatie is van groot belang om deze koploperspositie van Nederland in de wereld te behouden.

De Nederlandse glastuinbouwsector kan mondiaal een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn en welbevinden van mensen. World Horti Center speelt hierin een belangrijke rol door oplossingen te bieden voor relevante maatschappelijke thema’s zoals water, voedselvoorziening, voedselveiligheid, welbevinden en duurzaamheid.

World Horti Center is hét kennis- en innovatiecentrum van de internationale glastuinbouwsector. Een toonaangevend platform waar bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en overheid samen innoveren, verbinden, creëren en inspireren. World Horti Center wordt jaarlijks door zo’n 40.000 internationale vakmensen  bezocht: van kwekers, retailers, voedingstuinbouw, teeltbenodigdheden, kasconstructeurs, veredelingsbedrijven tot overheden. Daarnaast biedt World Horti Center een leeromgeving voor wereldwijd toptalent uit het mbo (MBO Westland), hbo (Inholland) en werkt samen met vooraanstaande kennisinstellingen. Een voorbeeld hiervan is de Greenport Hub (colleges van TU Delft, Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam). Door samen te werken aan lesprogramma’s, waarbij de nadruk ligt op kennis en innovatie en internationalisering, die aansluiten op de praktijk creëren we goede carrièrekansen, gemotiveerde vakmensen en werknemers.

World Horti Center is een unieke samensmelting van onderzoek, demonstratie en educatie. Het centrum is een samenwerking tussen Demokwekerij Westland, MBO Westland (Albeda, Lentiz, ROC Mondriaan), Greenport Food & Flower Xperience en gemeente Westland. Met deze samenwerking tussen onderwijs, overheid, onderzoek en bedrijfsleven zal tuinbouw nationaal en internationaal op een hoger niveau worden gebracht.

Samenwerking in kennis- en innovatiecentrum

Lees via onderstaande button meer over de samenwerkingen die plaats vinden in het unieke gebouw.

Vacatures van World Horti Center

Momenteel heeft World Horti Center geen vacatures open staan.