Privacy Policy

Het privacy statement en het cookiebeleid van Westland Vacatures zijn van toepassing op alle gegevensverwerkingen en op onze websites en apps. Westland Vacatures is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Westland Vacatures werkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Westland Vacatures houdt zich daarbij aan alle wet- en regelgeving wat betreft de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Positie Westland Vacatures

Westland Vacatures is een vacaturebank die werkzoekende en werkgever bij elkaar probeert te brengen door middel van de geboden vacatures en curriculum vitae’s.

Gegevens werkzoekende

Wanneer de werkzoekende gebruik wenst te maken van de vacaturebank, dient de werkzoekende ervoor te zorgen dat zijn gegevens, waaronder naam, adres en woonplaats en alle informatie met betrekking tot zijn curriculum vitae volledig, juist en actueel zijn. De informatie in de door werkzoekende curriculum vitae dient relevant te zijn en overeen te komen met de doelstelling van de vacaturebank. Daarnaast garandeert de werkzoekende dat hij (wettelijk) bevoegd is gebruik te maken van de vacaturebank.

Gegevens/inlogaccount opdrachtgever

Opdrachtgever garandeert dat alle gegevens, waaronder de bedrijfsgegevens en bankgegevens, die voor het gebruiken van de vacaturebank, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert de opdrachtgever dat hij (wettelijk) bevoegd is gebruik te maken van de vacaturebank.

Doeleinden gegevensverwerking

Westland Vacatures verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht op grond van bijvoorbeeld fiscale wetgeving.
  • Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren.
  • Wij gebruiken uw gegevens om u op de hoogte te houden van vacatures en relevante informatie die wij voor u aanbieden namens Westland Vacatures.
  • Wij voeren (interne) analyses uit om onze processen te verbeteren, producten en diensten te ontwikkelen, de belangen van onze kandidaten en opdrachtgevers te behartigen en marktonderzoek te doen.

 Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die via Westland Vacatures worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Beveiliging en bewaartermijn Westland Vacatures gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgen wij ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en hebben alleen geautoriseerde personen binnen Westland Vacatures toegang tot uw gegevens. Westland Vacatures bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan haar wettelijke (bewaar)verplichtingen. De gegevens kunnen eventueel (gedepersonaliseerd) langer worden bewaard voor statistische doeleinden.

Gebruikers recht

Wanneer de opdrachtgever toestemming heeft gegeven voor inzage in de door Westland Vacature aangemaakte vacaturebank de volgende regels:

  • Opdrachtgever is zich ervan bewust dat Westland Vacatures de producent is van de genoemde vacaturebank in de zin van de Databankenwet en auteursrechthebbende  is van de vacaturebank.
  • Opdrachtgever mag de vacaturebank alleen gebruiken binnen de eigen onderneming met het doel om nieuwe werknemers voor haar onderneming te werven
  • Opdrachtgever mag databestanden uit de CV-database, of delen daarvan, alleen gebruiken met het oog op het vervullen van een concrete, passende en op het moment van het gebruik van de CV-database openstaande vacature.

Geheimhouding

Opdrachtgever is ervan bewust dat zij beschikking krijgt over vertrouwelijke gegevens van werkzoekende. De opdrachtgever is verplicht de vertrouwelijke gegevens van de werkzoekende geheim te houden. Opdrachtgever zal deze gegevens te allen tijde vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken.

Datalekken

Datalekken Westland Vacatures houdt zich uiteraard aan haar wettelijke verplichtingen wat betreft het melden van datalekken. Wij melden een ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht u een (mogelijk) datalek ontdekken, verzoeken wij u ons dit zo snel mogelijk te laten weten, door ons een e-mail te sturen met uw naam en telefoonnummer, eventueel de organisatie waarvoor u werkt en een korte omschrijving van het datalek.